Συμφυτική Θυλακίτιδα Ώμου

11 Δεκ 2014 | Tags: ώμος, άρθρωση,

Συχνά ο όρος «παγωμένος ώμος» και συμφυτική θυλακίτιδα χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι όροι, όμως θα πρέπει να διαχωρίσουμε πως η συμφυτική θυλακίτιδα αναφέρεται σε μια παθολογική οντότητα, ενώ ο όρος «παγωμένος ώμος» αναφέρεται σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία περιορίζει το ενεργητικό ή το παθητικό εύρος κίνησης της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ